Co, jeśli nie chcę, żeby moje prace zostały zaimportowane?

Skontaktuj się z Open Doors (Drzwiami Otwartymi) z adresu email, zarejestrowanego na importowanym archiwum, i złóż prośbę o zablokowanie tego adresu. Blokada adresu email zapobiegnie zaimportowaniu jakiejkolwiek historii powiązanej z tym adresem podczas jakiegokolwiek masowego importu. Jeśli nie masz już dostępu do adresu email, który pragniesz zablokować, prosimy o załączenie wszelkich informacji, mogących pomóc w potwierdzeniu Twojej tożsamości. Prosimy, zrozum, że w takich wypadkach, każda prośba będzie rozważana i sprawdzana z ostrożnością.