Co się stanie, kiedy moja praca zostanie zaimportowana do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum)?

Gdy Twoja praca jest importowana do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), wydarzy się kilka rzeczy:

  1. Na adres email zarejestrowany na importowanym archiwum wyślemy wiadomość, powiadamiając Cię o przenosinach.
  2. Jeśli posiadasz już konto na AO3 pod tym samym adresem email, Twoje prace zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim kontem. (Wszystkie prace, jakie już zostały przez Ciebie zaimportowane przy użyciu funkcji Importera URL na AO3, nie będą importowane ponownie.)
  3. Jeśli posiadasz już konto, ale pod innym adresem email, wciąż możesz przejąć swoje prace, wykorzystując link podany w emailu z powiadomieniem.
  4. Jeśli nie posiadasz konta na AO3 pod podanym adresem email, otrzymasz zaproszenie do utworzenia go, a następnie przejęcia swoich zaimportowanych prac i połączenia ich z kontem.
  5. Domyślnie, ustawienia dostępu do Twoich zaimportowanych prace będą ograniczone jedynie do zalogowanych użytkowników AO3, do czasu, aż je przejmiesz i określisz, czy chcesz, by były widoczne dla wszystkich. W części przypadków (szczególnie wówczas, kiedy pierwotne archiwum było publicznie dostępne, a archiwista wyrazi taką prośbę) po trzech miesiącach domyślna widoczność prac zmieni się na publiczną, bez względu na to, czy zostały przejęte.