Dlaczego korzystnym byłoby dla mnie przeniesienie moich fanowskich projektów lub archiwów online do Open Doors (Drzwi Otwartych) i OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej)?

Tworzenie kopii zapasowych lub przenoszenie twórczości fanowskiej twojego archiwum posiada pewne korzyści.

  • Długofalowa ochrona: Twoje archiwum będzie utrzymywane i wspomagane nawet jeśli stracisz dostęp do internetu, zainteresowanie lub czas.
  • Infrastruktura: OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) zrzesza wolontariuszy jak i oferuje porady oraz pomoc techniczną w kwestii utrzymywania i rozbudowywania twojej kolekcji lub projektu.
  • Promowanie współpracy: Wolontariusze oraz współautorzy chętniej inwestują swój czas i energię w projekty, kiedy wiedzą, że ich prace będą zachowane dla potomności.
  • Wsparcie finansowe w środowisku nonprofit: OTW nigdy nie będzie wykorzystywać twojej pracy lub pracy twoich współautorów dla własnego zysku.