Jak mogę przejąć kontrolę nad moimi zaimportowanymi pracami?

 • W przypadku, gdy adres email zarejestrowany na pierwotnym archiwum jest taki sam jak adres zarejestrowany na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym archiwum):
  1. Otrzymasz wiadomość email, powiadamiającą Cię, że Twoje prace zostały zaimportowane i zsynchronizowane z Twoim kontem.
 • Jeśli posiadasz dostęp do adresu email, połączonego z kontem na oryginalnym archiwum, otrzymasz wiadomość powiadamiającą Cię, że Twoje prace zostały zaimportowane, i przedstawiającą Ci następujące możliwości:
  1. Przejęcie prac na AO3 i utworzenie nowego konta, z którym zostaną one powiązane (oznacza to, że otrzymasz konto na AO3, jeśli jeszcze go nie posiadasz). Wówczas będziesz w stanie edytować je, usuwać, itd, w ten sam sposób, jak każdą inną pracę, opublikowaną przez Ciebie na AO3.
  2. Przejęcie zaimportowanych prac i powiązanie ich z już istniejącym kontem na AO3. Wówczas będziesz w stanie edytować je, usuwać, itd, w ten sam sposób, jak każdą inną pracę, opublikowaną przez Ciebie na AO3.
  3. Usunięcie zaimportowanych prac. Jeśli to zrobisz, będziesz w stanie także skorzystać z opcji zapobiegania importowi do AO3 jakichkolwiek prac powiązanych z tym adresem email w przyszłości.
  4. Osierocenie zaimportowanych prac. Pozostawia to prace na AO3, ale wyciąga je spod kontroli jakiegokolwiek konta. Możesz wybrać, czy chcesz usunąć nazwę, z którą były powiązane na starym archiwum, czy też pozostawić ją, wyświetlaną jako pseudonim. (Prosimy, zauważ: jeśli zdecydujesz się na osierocenie swoich prac, możesz chcieć sprawdzić je uprzednio i wyedytować wszelkie pozostałe informacje pozwalające na Twoją identyfikację.)
 • W przypadku gdy nie posiadasz dostępu do adresu email, powiązanego z kontem na pierwotnym archiwum:
  1. Skontaktuj się z Drzwiami Otwartymi, załączając swoją nazwę konta na oryginalnym archiwum i wszelkie informacje, mogące pomóc w potwierdzeniu Twojej tożsamości.