Przenoszenie Wielu Prac na Konto Twórcy

Jeżeli twórca potwierdził swoją tożsamość oraz nazwę konta na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) u moderatora kolekcji i/lub Drzwi Otwartych już PO TYM, jak jego prace zostały importowane (ponieważ np. za późno dowiedział się o planach ich importu), istnieje możliwość masowego ich przeniesienia poprzez dodanie twórcy jako współautora do wszystkich jego prac, a następnie usunięcie z nich konta opiekuńczego.

  1. Po zalogowaniu na konto opiekuńcze, należy wybrać My Works (Moje Prace).
  2. Tam wystarczy jedynie kliknąć “Edit Works” (Edytuj Prace), aby masowo edytować prace.
  3. Następnie należy zaznaczyć tytuły wszystkich prac, które mają zostać przeniesione. Wszystkie tytuły prac to linki, więc można je otworzyć w nowej karcie, aby upewnić się, że zaznaczone zostały właściwe z nich. (Jeżeli zmienionych ma być jedynie kilka prac, szybszą metodą będzie skorzystanie z opcji Search Works (Szukaj Prac) posługując się nazwą autora i edytować każdą pracę pojedyńczo.)
  4. Po zaznaczeniu właściwych prac należy kliknąć “Edit” (Edytuj).
  5. W części Preface (Wprowadzenie) znajduje się opcja “Add co-authors?” (Dodaj współautorów?). Wystarczy wpisać nazwę konta twórcy i powinna się ona pojawić na liście sugestii. (Nie powinno się wprowadzać żadnych innych zmian, ponieważ spowoduje to zastąpienie oryginalnych danych tej pracy.)
  6. Po tym wystarczy kliknąć “Update All Works” (Aktualizuj Wszystkie Prace) na dole strony.
  7. Powtarzając opisane wyżej kroki, można nie tylko dodać, lecz także usunąć współautorów. Aby usunąć z pracy konto opiekuńcze, w ostatnim kroku należy odznaczyć okienko przy jego nazwie. (Jeżeli usuwa się współautora pojedyńczo praca po pracy, należy kliknąć “Edit” (Edytuj) na górze strony, a następnie „Remove Me as Co Author” (Usuń Mnie jako Współautora) na górze kolejnej strony.)
  8. Na końcu wystarczy kliknąć „Update All Works” (Aktualizuj Wszystkie Prace) na dole strony, a wszystkie prace zostaną pomyślnie przeniesione.