Otvorené dvere

Náš projekt Open Doors (Otvorené dvere), sa zameriava na fanúšikovskú tvorbu, ktorú je potrebné prichýliť. Máme viacero sub-projektov a snažíme sa archivovať a uchovávať rôzne druhy fanúšikovských prác a artefakty fanúšikovskej kultúry.

Naším poslaním je uchovať diela fanúšikov do budúcnosti a zároveň rešpektovať ich tvorcov.

Naše hodnoty sú:

 • Rešpektovanie tvorcov a jeden druhého
 • Spolupráca v tíme
 • Poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom
 • Rešpektovanie a podpora rozmanitostí
 • Otvorená/efektívna komunikácia ako medzi sebou, tak aj ostatnými OTW (prekladateľskými) výbormi a komunitou
 • Včasné vykonávanie úloh a komunikácia s moderátormi, tvorcami, inými OTW výbormi a sebou navzájom
 • Sme odhodlaní neustále zlepšovať naše systémy, a to hlavne na spätnú väzbu komunity a internú spätnú väzbu
 • Veríme, že všetky archívy a diela fanúšikov majú hodnotu a sú si rovné
 • Formalizovanie a dokumentovanie štandardných procesov, ktoré je potrebné dodržiavať
 • Vybaviť našich dobrovoľníkov školením, aby poznali a konali v súlade s naším poslaním, hodnotami a zavedenými procesmi

Naša práca zahŕňa:

 • Špeciálne kolekcie (stránka dostupná v angličtine): Galéria Špeciálnych kolekcií zahŕňa zachránené archívy a výzvy hosťované na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve), rovnako ako aj digitálne projekty, ktoré momentálne nemôžu byť integrované na AO3 alebo na Fanlore. Tieto zahŕňajú pdf-ká, multimediálne fanúšikovské práce, historicky dôležité stránky pre fanúšikov a ďalšie digitálne artefakty.
 • Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry): Spojenie síl medzi OTW (Spoločnosťou pre transformatívnu tvorbu) a oddelením pre Špeciálne zbierky na University of Iowa pre uchovanie a archiváciu fanzínov a ďalších analógových foriem fanúšikovskej kultúry.
 • GeoCities Rescue Project (Projekt na záchranu GeoCities) (stránka dostupná v angličtine): Projekt venovaný zachovaniu fanúšikovských stránok, ktoré by inak zanikli, zrušením GeoCities firmou Yahoo v októbri 2009.
 • Yahoo Groups Rescue Project (v angličtine): Projekt zameraný na zachovávanie fanfikcií, fanartu a meta záležitostí z Yahoo Groups, ktoré by inak zanikli zatvorením Yahoo Groups firmou Verizon v januári 2020.

Pre viac informácií o Projekte Otvorené Dvere a našich systémoch, prosím navšítve stránku FAQ.