FAQ

Všeobecné otázky

Čo je to projekt Open Doors (Otvorené dvere)?

Projekt Open Doors (Otvorené dvere) OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) je určený pre zachovávanie fanúšikovskej tvorby pre budúcnosť. Naším cieľom je zachovávanie obzvlášť tých fanúšikovských projektov, ktoré by inak boli stratené kvôli nedostatku času, záujmu alebo prostriedkov zo strany súčasných správcov.

Aké sú vaše Zmluvné podmienky čo sa týka projektu Open Doors (Otvorené dvere)?
Mám ďalšie otázky! Kde ich môžem položiť?

Prosím, kontaktuje Výbor Open Doors (Otvorených dverí).

Prečo musia importy archívov do AO3 prechádzať cez Open Doors (Otvorené dvere)?

Pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) a Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) je mimoriadne dôležité, aby originálni tvorcovia všetkých fanúšikovských prác boli plne uznaní a mali čo najviac kontroly nad svojimi prácami. Open Doors (Otvorené dvere) majú nástroje a štandardné procedúry, aby sa zaistilo, že sa vyvinie maximálne úsilie kontaktovať tvorcov predtým, ako aj potom, ako sú ich práce importované do AO3 (aby mali prehľad o tom, čo sa deje, a mohli nás v prípade potreby kontaktovať). Tieto nástroje takisto zaisťujú, že tvorcovia sú plne uznaní, a že majú vždy možnosť si na svoje práce uplatniť nárok, vymazať ich, zmeniť či opustiť ich podľa ich želania.

Pre fanúšikov s archivovanými prácami

Čo ak nechcem, aby boli moje práce importované?

Kontaktujte Open Doors (Otvorené dvere) s mailovou adresou registrovanou na archíve, ktorý má byť importovaný a požiadajte o zablokovanie danej adresy. Zablokovanie adresy zabráni hromadnému importu, aby preniesol príbeh s ňou spojený. Ak už nemáte prístup k adrese, ktorú chcete zablokovať, prosím poskytnite čo najviac informácií, ktoré nám pomôžu vašu identitu overiť. Prosím, berte na vedomie, že v takýchto prípadoch bude každý situácia starostlivo posúdená a hodnotená.

Prečo musia importy archívov do AO3 prechádzať cez Open Doors (Otvorené dvere)?

Pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) a Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) je mimoriadne dôležité, aby originálni tvorcovia všetkých fanúšikovských prác boli plne uznaní a mali čo najviac kontroly nad svojimi prácami. Open Doors (Otvorené dvere) majú nástroje a štandardné procedúry, aby sa zaistilo, že sa vyvinie maximálne úsilie kontaktovať tvorcov predtým, ako aj potom, ako sú ich práce importované do AO3 (aby mali prehľad o tom, čo sa deje, a mohli nás v prípade potreby kontaktovať). Tieto nástroje takisto zaisťujú, že tvorcovia sú plne uznaní, a že majú vždy možnosť si na svoje práce uplatniť nárok, vymazať ich, zmeniť či opustiť ich podľa ich želania.

Môj príbeh sa nachádza v archíve, ktorý je súčasťou Open Doors (Otvorených dverí). Ak ho tam už nechcem, môže byť odstránený?

Áno, samozrejme. Viac informácií nájdete na stránke “Ako prevezmem kontrolu nad svojimi importovanými prácami?”. Namiesto odstránenia práce včas s vami budeme radi spolupracovať pri nájdení riešenia, ako prácu v rámci zbierky zachovať. Ako sme spomenuli vyššie, ponúkame tiež možnosť “opustenia práce”. Práca by mohla zostať naďalej dostupná bez akýchkoľvek identifikačných údajov, ktoré si prajete odstrániť.

Prečo sa môj príbeh odrazu objavil na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve)?

Pretože archivár zodpovedný za archív, ktorý ste použili, sa ho rozhodol preniesť na
Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív). Hoci sú nástroje AO3 navrhnuté tak, aby jednotlivým fanúšikom poskytli čo najväčšiu kontrolu, v prípade veľkých archívov veríme, že archivári majú oprávnenie a zodpovednosť voči súboru prác v zbierke. Archivári presunuli archívy na iné servery, aktualizovali softvér, ktorý práce organizuje, zmenili webhosting, atď., aby udržali zbierku fanúšikovských prác nažive, online a spolu. Presunutie alebo zálohovanie zbierky na AO3 je len jedným zo spôsobov ako zabezpečiť dlhodobú dostupnosť archívu. Archivár bude mať aj naďalej kontrolu nad zbierkou a ak chce, môže zaviesť jej pravidlá, atď. Ak však chce jednotlivý fanúšik svoju/e prácu/e odstrániť z pôvodného archívu alebo AO3, poskytujeme jednoduché nástroje ako tak urobiť. Viac informácií nájdete nižšie.

Ako zistím, že archív, ktorého súčasťou je aj moja práca, bude importovaný na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív)?

Ešte pred importom zverejníme oznámenie na blogu Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu), blogu TransformativeWorks.org, na účtoch OTW (Organizácie pre transformatívnu tvorbu) na Dreamwidth a LiveJournal, Tumblr a na Twitterovom účte AO3: @ao3org. Správcov archívov, ktoré importujeme, tiež podporíme pri propagácii na stránke pôvodného archívu (ak je to možné) a na iných fórach, kde si myslia, že sa informácie dostanú k zasiahnutým užívateľom. Keďže rizikovými sú často staré archívy, ktoré mnohí užívatelia opustili a/alebo zmenili kontaktné informácie, nevieme zaručiť, že sa všetci o importe dozvedia v predstihu, no urobíme všetko preto, aby sa o tom ľudia dozvedeli.

Ako zistím, kedy bude moja práca importovaná na AO3?

Po dokončení importu dostane každý autor, ktorého práca bola importovaná, email. Tieto maily budú zaslané na mailovú adresu spojenú s účtom na pôvodnom archíve. Znamená to, že ak už nemáte prístup k tejto mailovej adrese, nebudete oboznámení automaticky – dúfame, že zverejnenie importu pomôže zaistiť, aby sa o tom dotknutí ľudia dozvedeli. Zoznam importovaných archívov nájdete na stránke Open Doors (Otvorených dverí) Special Collections Gallery.

Čo sa stane, keď bude moja práca importovaná do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu)?

Po tom, ako bude vaša práca importovaná do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu), sa stane hneď niekoľko vecí:

 1. Na adresu registrovanú na importovanom archíve vám zašleme email, aby sme vás oboznámili s presunom.
 2. Ak už máte založený účet na AO3 s rovnakou emailovou adresou, vaše práce budú s vašim účtom automaticky synchronizované. (Príbehy, ktoré už boli importované použitím funkcie URL Importer, nebudú importované znova.)
 3. Ak máte založený účet s inou emailovou adresou, môžete o práce nárokovať použitím odkazu v informačnom maili.
 4. Ak nemáte založený AO3 účet s touto emailovou adresou, pozveme vás na jeho vytvorenie a následné nárokovanie si importovaných prác.
 5. Importované práce budú automaticky dostupné len pre prihlásených užívateľov AO3 až kým si ich nenárokujete a nastavíte verejné zobrazenie. V niektorých prípadoch (najmä v tých, kde bol pôvodný archív verejne dostupný a archivári o to požiadajú) budú práce automaticky verejne dostupné po troch mesiacoch, bez ohľadu na to, či si ich niekto nárokoval, alebo nie.
Čo ak na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) nemám založený účet?

O importe archívu do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu) vás budeme informovať prostredníctvom mailu. Ak ešte účet na AO3 nemáte, budete k tomu vyzvaný (bez toho, aby ste sa museli pridávať do poradovníka pozvánok). Jupí! Ak už účet máte, môžete si práce nárokovať pre tento účet.

Ako získam kontrolu nad svojimi importovanými prácami?
 • Ak sa adresa zaregistrovaná na pôvodnom archíve zhoduje s adresou registrovanou na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve):
  1. Dostanete mail, v ktorom vám oznámime, že vaše práce boli importované a synchronizované s vaším účtom.
 • Ak máte prístup na mailovú adresu spojenú s účtom na pôvodnom archíve, dostanete mail, v ktorom vám oznámime, že vaše práce boli importované a máte nasledovné možnosti:
  1. Nárokovať si práce na AO3 a vytvoriť nový účet, ktorému budú priradené (znamená to, že si vytvoríte účet na AO3 pokiaľ ho ešte nemáte). Môžete ich tak upravovať, vymazávať, atď., rovnako ako všetky ostatné práce zverejnené na AO3.
  2. Nárokovať si importované práce a priradiť ich vášmu existujúcemu účtu na AO3. Môžete ich tak upravovať, vymazávať, atď., rovnako ako všetky ostatné práce zverejnené na AO3.
  3. Vymazať importované práce. Ak sa tak rozhodnete, budete mať tiež možnosť zabrániť importu akýchkoľvek prác na AO3 spojených s touto mailovou adresou.
  4. Opustiť importované práce. Práce tak zostanú dostupné na AO3 no nebudú kontrolované žiadnym užívateľom. Môžete sa rozhodnúť či odstránite meno, s ktorým boli spojené v pôvodnom archíve alebo ho ponecháte ako pseudonym. (Upozornenie: ak sa rozhodnete práce opustiť, je dôležité ich najskôr skontrolovať a odstrániť akékoľvek identifikačné informácie.)
 • Ak nemáte prístup k mailovej adrese spojenej s pôvodným archívom:
  1. Kontaktuje Otvorené dvere s názvom vášho účtu na pôvodnom archíve a akýmikoľvek informáciami, ktoré môžu pomôcť overiť vašu totožnosť.
Ako budú môcť ľudia nájsť moju prácu?

Z importovaných prác vznikne zbierka v Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve), takže zostanú odlíšiteľné a bude možné ich prezerať nezávisle od hlavného archívu. Importované práce budú tiež dostupné z hlavných stránok AO3 (takže vaše práce možno objavia noví čitatelia!). Tam kde bude možné zavedieme presmerovanie z pôvodného archívu na AO3: informácie o tom zverejníme v jednotlivých prípadoch.

Čo ak je už kópia importovaných prác publikovaná na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve)?

Ak ste prácu importovali z pôvodného archívu použitím funkcie importu, práce nebudú importované nanovo a už existujúca kópia bude automaticky zaradená do zbierky. Ak ste prácu zverejnili manuálne alebo ste ju importovali použitím inej URL, budete sa musieť rozhodnúť čo s duplikátnou prácou. Majte na pamäti, že ak je to možné, webové adresy importovaného archívu budú presmerované na importované kópie prác (kvôli zoznamom doporučení a záložkám), takže môžete:

 • Počkať na nástroj spájania, ktorý je momentálne vo vývoji, ktorý dokáže skombinovať počet zobrazení a hodnotení oboch kópií, zatiaľ čo ponechá len jednu aktuálnu prácu (a zachová odkaz presmerovania, ak to bude možné).
 • Vymazať importovanú kópiu (čím prerušíte odkaz presmerovania, ak to bude možné) a pridať už existujúcu kópiu do zbierky importovaného archívu.
 • Vymazať už existujúcu kópiu na AO3.
 • Ak je to možné, požiadať Otvorené dvere o znovu nastavenie k už existujúcej kópii na AO3. Ak to chcete urobiť, kontaktujte prosím Open Doors (Otvorené dvere) s menom vášho AO3 účtu a odkazmi na práce, na ktoré chcete nastaviť presmerovanie.
Prečo importujete archívy na AO3? Prečo nestačí uložiť celý archív a presunúť hosting na servery OTW?

Zachovanie fanúšikovskej histórie je ústrednou súčasťou našej misie – milujeme rôznorodosť fandomov a chceme, aby existovalo čo najviac individuálnych archívov, ale tiež chceme zaistiť, že ak niekto už nemôže archív spravovať, tento kúsok fandomu nebude stratený. Veľmi radi by sme tieto archívy zachovali my sami, no potrebné zdroje by boli priveľké: každý archív by potreboval vlastný priestor na serveri, tím kodérov, ktorí by sa starali o aktualizácie a/alebo by prepísali ich kódy, moderátorov, ktorí by sa archívu venovali, atď. Importovaním na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív), no ich zaradením do jednotlivých kolekcií, máme možnosť zachovať fanúšikovskú kreativitu a trochu niečo z jej individuálnej identity a zároveň zaistiť, že podporujeme len jeden súbor kódu, jednu skupinu serverov a jeden podporný tím.

Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry)

Budú archívy sprístupnené v digitálnej podobe?

OTW (Organizácia pre transformatívnu tvorbu) a University of Iowa (Univerzita v Iowe) hľadajú spôsoby ako digitalizovať niektoré z materiálov, aby k nim mali prístup aj fanúšikovia, ktorí nemôžu ísť do Iowy v USA. Dúfame, že sa nám podarí osloviť mnohých autorov týchto prác, a že získame ich povolenie zdieľať ich práce online.

A čo súkromie fanúšikov? Mnohí svoje práce publikovali pod svojimi skutočnými menami.

Rešpektovanie fanúšikovských práv a súkromia je hlavnou prioritou University of Iowa (Univerzity v Iowe) a OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu). Typické verejné zoznamy budú obsahovať len názov fanzínu a fandom (napr. Blake’s Seven: The Other Side 1, 3 [1986-1987]) presne tak, ako je časopis uvedený v katalógu knižnice. Dúfame však, že získame povolenia na širšie zverejnenie prác online od jednotlivých autorov a editorov.

Môžem si tieto materiály požičať cez medziknižničné výpožičné systémy?

Položky v kolekcii zostanú fyzicky na University of Iowa (Univerzite v Iowe). Oddelenie pre zvláštne zbierky je však podľa štandardného postupu ochotné prefotiť a poslať až 100 fotokópií akademickým pracovníkom alebo komukoľvek, kto prejaví záujem, za cenu 0,25 USD za stranu.

Môžem tomuto projektu svoju fanúšikovskú kolekciu zanechať v závete?

Áno. Môžeme vám pomôcť s vhodnou formuláciou.

Ak mám materiály na darovanie, na koho sa mám obrátiť?

Kontaktuje výbor Otvorených dverí a požiadajte o pomoc pri darovaní tomuto projektu.

Mám krabice (poličky/izby/domy) plné fanzínov. Nemôžem si dovoliť ich poslať až do Iowy!

Môžeme vám pomôcť! The Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry) môže zabezpečiť nielen poštovné, ale aj vyzdvihnutie darov spoločnosťou UPS. Nedovoľte, aby vám cena poštovného alebo ich veľké množstvo zabránili v darovaní.

Má Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry) nejaké kritériá týkajúce sa darcovstva na základe jazyka alebo krajiny pôvodu?

Nie: Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry) aj University of Iowa (Univerzita v Iowe) majú záujem zbierať materiály od fanúšikov z celého sveta, vrátane materiálov, ktoré nie sú v angličtine alebo nepochádzajú z anglicky hovoriacich krajín. Rovnako ako v prípade darov v rámci USA bude možnosť vám pomôcť s prepravou závisieť od dostupných finančných zdrojov.