Môžem si tieto materiály požičať cez medziknižničné výpožičné systémy?

Položky v kolekcii zostanú fyzicky na University of Iowa (Univerzite v Iowe). Oddelenie pre zvláštne zbierky je však podľa štandardného postupu ochotné prefotiť a poslať až 100 fotokópií akademickým pracovníkom alebo komukoľvek, kto prejaví záujem, za cenu 0,25 USD za stranu.