Prenos viacerých prác autorovi

Ak autor overil svoju totožnosť a názov účtu v Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) u moderátora zbierky a/alebo Open Doors PO TOM ako boli ich práce importované (napr., dozvedeli sa o tom neskoro), môžete ich hromadne presunúť tak, že tvorcu všetkým prácam priradíte ako spoluautora a následným odstránením správcovského účtu.

  1. Po prihlásení do správcovského účtu zvoľte My Works (Moje práce).
  2. Pre hromadnú úpravu prác, na tejto stránke kliknite na „Edit Works“ (Upraviť práce).
  3. Vyberte všetky názvy prác, ktoré budú presunuté. Názvy prác sú tiež odkazmi, takže ich môžete otvoriť v novom okne ak si nie ste istí, že vyberáte správne. (Ak ich meníte len zopár, môže byť pre vás jednoduchšie ich vyhľadať pomocou mena autora a upraviť ich jednu po druhej.)
  4. Kliknite na „Edit“ (Upraviť).
  5. V sekcii Preface (Úvod) sa nachádza možnosť „Add co-authors?“ (Pridať spoluautora?). Napíšte názov účtu autora, ktoré by sa malo zobraziť aj v rozbaľovacom menu. (Nemeňte žiadne iné informácie, pretože tak upravíte aj pôvodné dáta.)
  6. Kliknite na „Update All Works“ (Aktualizovať všetky práce) na konci stránky.
  7. Zopakujte kroky 1 – 4, ale namiesto pridávania spoluautora na stránke s úpravami v kroku 5 môžete odstrániť aktuálneho autora. Na odstránenie zaškrtnite políčko pri názve správcovského účtu. (Ak meníte práce po jednej, kliknite na „Edit“ na začiatku stránky a potom kliknite na „Remove Me as Co Author“ (Odstrániť ma ako spoluautora) v hornej časti nasledujúcej strany.)
  8. Kliknutím na „Update All Works“ (Aktualizovať všetky práce) na konci stránky budú všetky práce úspešne presunuté.