Pridanie viacerých prác do zbierky

1. Keď ste prihlásení vo svojom účte, podržte kurzor nad svojou užívateľskou ikonou a zvoľte “My Works” (Moje práce).

2. Stlačte tlačidlo “Edit Works” (Upraviť práce).

3. Odškrtnite všetky práce, ktoré si želáte presunúť do danej zbierky.

4. Stlačte tlačidlo “Edit” (Upraviť).

5. V sekcii “Associations” (Združené) na tejto stránke je možnosť “Post to Collections / Challenges” (Zverejniť v Zbierkach / Výzvach).

Vpíšte začiatok názvu zbierky a toto meno by sa malo zobraziť celé vďaka funkcii automatického dokončovania. (Nič iné nemeňte, pretože sa tak zmení to, čo bolo pôvodne v práci.)

6. Zvoľte “Update All Works” (Aktualizovať všetky práce) v spodnej časti.