Kaj če sem že objavil_a kopijo del, ki se uvažajo na Archive of Our Own – AO3 (Naš lastni arhiv)?

Če ste delo uvozili z izvirnega arhiva s pomočjo funkcije uvoza, potem to delo ne bo še enkrat uvoženo, obstoječa kopija pa bo avtomatsko povezana z novo zbirko. Če ste delo objavili ročno ali ga uvozili s pomočjo nekega drugega url-ja, potem se morate sami odločiti, kaj storiti s podvojenim delom. Pri tem imejte v mislih, da bo spletni naslov izvirnega arhiva preusmerjal na uvožene kopije vaših del, zato lahko (da ohranite priporočilne sezname in zaznamke):

  • Počakate na združitveno orodje, ki je trenutno v razvoju, in bo omogočalo združevanje števila ogledov strani in kritik obeh kopij dela pod eno samo kopijo zgodbe (in ohranilo tudi preusmeritveno povezavo, če ta obstaja).
  • Zbrišete uvoženo kopijo (in prekinete preusmeritveno povezavo, če ta obstaja) in dodate že prej obstoječo kopijo k na novo uvoženi zbirki arhiva.
  • Zbrišete že prej obstoječo kopijo na AO3.
  • Če je to primerno, lahko prosite Odprta vrata, naj ponastavijo preusmeritveno povezavo tako, da ta preusmerja na že prej obstoječo kopijo na AO3. Če to želite, prosimo kontaktirajte Open Doors (Odprta vrata) z imenom svojega uporabniškega računa na AO3, z imenom uporabniškega računa na izvirnem arhivu in povezavami do del, na katere želite preusmeriti povezave.