Kako bodo bralci našli moja dela?

Uvoženi arhiv bo pretvojen v zbirko na Archive of Our Own – AO3 (Našem lastnem arhivu), tako da bo ostal samostojen in dostopen za brskanje ločeno od glavnega arhiva. Uvožena dela bodo dostopna tudi z glavnih strani AO3 (tako lahko pridobite nekaj novih bralcev!). Kjer bo mogoče, bomo izvedli preusmeritve z domen izvirnega arhiva na AO3: to bomo objavljali sproti za vsak primer posebej.