Öppna dörrar

Vi är projektet Open Doors (Öppna dörrar), som finns till för att ge härbärge åt hotade verk av fans. Vi har flera underprojekt och räddningsinsatser för att arkivera och bevara olika sorters verk av fans och artefakter av fankultur.

Vårt arbete inkluderar:

  • Specialsamlingar (sidan tillgänglig på engelska): Galleriet Specialsamlingar inkluderar räddade arkiv och utmaningar som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) står värd för, samt digitala projekt som för närvarande inte kan integreras med AO3 eller Fanlore. De inkluderar PDF-filer, multimedia-verk av fans, historiskt betydelsefulla hemsidor för fans, och andra digitala artefakter.
  • Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur): Ett gemensamt åtagande mellan OTW (Organisationen för transformativa verk) och Institutionen för Specialsamlingar vid Iowas universitet, för att arkivera och bevara fanzines och andra icke-digitala former av fankultur.
  • GeoCities Rescue Project (Räddningsprojekt för GeoCities) (sidan tillgänglig på engelska): Ett projekt för att bevara hemsidor för fans, som annars skulle ha gått förlorade när Yahoo stängde GeoCities i oktober 2009.
  • Yahoo Groups Rescue Project (på engelska): Ett projekt för att bevara fanfiction, fanart, och meta från Yahoo Groups, som annars skulle ha gått förlorade när Verizon stängde Yahoo Groups i januari 2020.