Öppna dörrar

Vi är projektet Open Doors (Öppna dörrar), som finns till för att härbärgera hotade verk av fans. Vi har flera underprojekt och räddningsinsatser för att arkivera och bevara olika sorters verk av fans och artefakter av fankultur.

Vårt arbete inkluderar:

  • Online Archives (sidan tillgänglig på engelska):
    Sidan Online Archives länkar till de arkiv och utmaningar som räddats och som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) står värd för. Den representerar huvuddelen av det arbete som Öppna dörrar utfört.
  • Special Collections (sidan tillgänglig på engelska): Galleriet med specialsamlingar innehåller digitala projekt som för närvarande inte kan integreras med AO3 eller Fanlore. De innehåller PDF-filer, multimedia-verk av fans, historiskt betydelsefulla hemsidor för fans och andra digitala artefakter.
  • Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur): Ett gemensamt åtagande mellan OTW (Organisationen för transformativa verk) och Institutionen för Specialsamlingar vid Iowas universitet för att arkivera och bevara fanzines och andra icke-digitala former av fankultur.
  • GeoCities Rescue Project (Räddningsprojekt för GeoCities) (sidan tillgänglig på engelska): Ett projekt för att bevara fans hemsidor som annars skulle ha gått förlorade när Yahoo stängde GeoCities i oktober 2009.
  • Yahoo Groups Rescue Project (på engelska): Ett projekt för att bevara fanfiction, fanart och meta från Yahoo Groups, som annars skulle ha gått förlorade när Verizon stängde Yahoo Groups i januari 2020.