Öppna dörrar

Vi är projektet Open Doors (Öppna dörrar), som finns till för att stå värd för hotade verk av fans. Vi har flera underprojekt och räddningsinsatser för att arkivera och bevara olika sorters verk av fans och artefakter av fankultur.

Vårt uppdrag är att bevara verk av fans för framtiden och samtidigt respektera dess skapare.

Våra värderingar:

 • Respektera skapare och varandra
 • Arbeta tillsammans som ett team
 • Förse användarna med oklanderlig kundservice
 • Respektera och uppmana till mångfald
 • Öppet och effektivt kommunicera med varandra, andra kommittéer inom OTW (Organisationen för transformativa verk) och vår gemenskap
 • Utföra uppdrag åt och svara moderatorer, skapare och andra kommittéer inom OTW i tid
 • Vara hängiven att ständigt förbättra våra processer, både genom intern feedback och feedback från vår gemenskap
 • Tro på att alla arkiv och verk av fans har ett inneboende värde och skapas jämställda
 • Ha formella och dokumenterade standardprocesser som vi följer
 • Utrusta våra volontärer med den träning och kunskap de behöver för att agera enligt vårt uppdrag, våra värderingar och våra etablerade processer

Vårt arbete inkluderar:

 • Online Archives (sidan tillgänglig på engelska):
  Sidan Online Archives länkar till de arkiv och utmaningar som räddats och som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) står värd för. Den representerar huvuddelen av det arbete som Öppna dörrar utfört.
 • Special Collections (sidan tillgänglig på engelska): Galleriet med specialsamlingar innehåller digitala projekt som för närvarande inte kan integreras med AO3 eller Fanlore. De innehåller PDF-filer, multimedia-verk av fans, historiskt betydelsefulla hemsidor för fans och andra digitala artefakter.
 • Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur): Ett gemensamt åtagande mellan OTW (Organisationen för transformativa verk) och institutioner som Avdelningen för Specialsamlingar vid Iowas universitet, för att arkivera och bevara fanzines och andra icke-digitala former av fankultur.
 • GeoCities Rescue Project (Räddningsprojekt för GeoCities) (sidan tillgänglig på engelska): Ett projekt för att bevara fans hemsidor som annars skulle ha gått förlorade när Yahoo stängde GeoCities i oktober 2009.
 • Yahoo Groups Rescue Project (på engelska): Ett projekt för att bevara fanfiction, fanart och meta från Yahoo Groups, som annars skulle ha gått förlorade när Verizon stängde Yahoo Groups i januari 2020.

För mer information om Öppna dörrars projekt och våra processer, var vänlig läs våra Vanliga frågor.