Vanliga frågor

Allmänna frågor

Vad är Open Doors (Öppna dörrar) för något?

OTW:s (Organisationen för transformativa verks) projekt Open Doors (Öppna dörrar) har i uppdrag att bevara verk av fans för framtiden. Vårt mål är särskilt att bevara de projekt av fans som annars riskerar att gå förlorade på grund av brist på tid, intresse eller resurser hos den som för närvarande sköter dem.

Vilka är användarvillkoren för Open Doors (Öppna dörrar)?
Varför kräver ni att man importerar arkiv till AO3 genom Open Doors (Öppna dörrar)?

Det är oerhört viktigt för OTW (Organisationen för transformativa verk) och Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) att de ursprungliga skaparna bakom varje verk av fans ges ett fullständigt erkännande och ges så mycket kontroll som möjligt över sitt verk. Open Doors (Öppna dörrar) har verktyg och rutiner för att säkerställa att man vidtar alla rimliga åtgärder för att få kontakt med skaparna före och efter det att deras verk importeras till AO3 (så att de är medvetna om vad som händer och har möjlighet att kontakta oss om det behövs), att alla skapare får ett fullständigt erkännande, och så att skapare alltid har möjlighet att göra anspråk på/radera/anonymisera/ändra sina verk efter eget önskemål.

Jag har fler frågor! Till vem kan jag ställa dem?

Vänligen kontakta kommitten för Öppna dörrar.

För Arkivarier

Varför skulle jag vilja överföra mina arkiv/fan-projekt på webben till Open Doors (Öppna dörrar) och OTW (Organisationen för transformativa verk)?

Det finns flera fördelar med att backa upp eller överföra ditt arkivs verk av fans.

 • Långsiktigt bevarande: Ditt arkiv kommer att underhållas och stödjas även om du förlorar tillgång till internet, intresse, eller tid.
 • Infrastruktur: OTW (Organisationen för transformativa verk) är gjort för frivilliga insatser och för att ge råd och tekniskt stöd för att underhålla och utöka din samling eller ditt projekt.
 • Uppmuntrar insatser: Frivilliga och medskapare är mer benägna att investera tid och energi i ett projekt när de kan förvänta sig att deras arbete kommer att bevaras för framtiden.
 • Ekonomiskt stöd i en icke-vinstdrivande miljö: OTW kommer aldrig att utnyttja ditt eller dina medskapares arbete för personlig vinst.
Har ni serverutrymme för alla fan-projekt som behöver det?

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) välkomnar alla sorters verk av fans, men våra resurser för att stötta projekt som inte enkelt kan integreras i AO3 är begränsade. Vi är öppna för att prata med ansvariga för alla fan-projekt som behöver vår hjälp, men vi tillhandahåller inte allmänna värdtjänster som en ISP. Ett speciellt projekt som behöver sitt eget serverutrymme eller andra resurser kommer att behöva godkännas av the Board of Directors of the OTW (OTWs styrelse) som en special-samling innan den tas in.
Den ansvariga för en samling som tagits in under Open Doors (Öppna dörrar) måste också gå med på Öppna dörrars användarvillkor.

Jag driver ett arkiv som jag skulle vilja importera/backa upp till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Vad behöver jag göra?

Kontakta Open Doors (Öppna dörrar), så kan vi diskutera ditt arkiv och göra en detaljerad importplan. Vänligen låt oss veta från början om det finns speciella behov – till exempel, om ditt arkiv innehåller multimedia-innehåll. När vi har kommit överens om projektet kommer du och vi att publicera importen.
Vad vi behöver från dig och/eller dina med-moderatorer:

 • Ett åtagande att arbeta med Öppna dörrar under åtminstone hela import-perioden. Vi kommer att behöva pausa importen om moderatorn inte är tillgänglig, och vi inte har någon ersättare att arbeta med.
 • Deltagande i den utåtriktade processen
 • Överenskommelse om att följa Öppna dörrars riktlinjer för erkännande av de importerade verkens upphovsperson, att ge bakgrundsinformation om importen, och att hjälpa skapare göra anspråk på sina verk
 • Om originalarkivet kommer att finnas kvar online, möjligheten att redigera det ifall skapare ber att få ta bort verk, eller ändra skapares namn
Och om jag vill bevara icke-digitala verk av fans som zines, konst, VCR-videor, eller flygblad och program för konferenser?

I början av 2009 lanserade Open Doors (Öppna dörrar) Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur) i samarbete med avdelningen för speciella samlingar på University of Iowas bibliotek. Det här projektet är dedikerat till att bevara fan-objekt som brevzines, fanzines, och andra icke-digitala verk av fans och memorabilia. Kontakta kommittén Öppna dörrar för mer information om att donera zines eller andra artefakter av fankultur till Projektet för bevarande av fankultur.

Har jag rätt att överföra/backa upp mitt arkiv till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)? Jag skrev ju trots allt inte alla de berättelserna!

Du kanske inte har skrivit alla berättelserna, men om du är moderator för ett arkiv har du tagit ansvaret för att hålla dem online och tillgängliga. Vi anser att överföring av ett arkiv till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är jämförbart med att byta domänvärd, eller installera ett uppdaterat mjukvarupaket för arkivet; det är som att en bibliotekarie flyttar en samling.

Hur kan Open Doors (Öppna dörrar) hjälpa mig att importera eller backa upp mitt arkiv?

Vi hjälper gärna arkivarier med att överföra innehållet i deras arkiv till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)! Just nu kan vi inte massimportera arkiv, men vi kan hjälpa dig med en manuell import, och ge stöd inom:

 • Utåtriktat arbete: informera om importen genom OTWs Media kanaler, svara på frågor
 • Procedurer: bidra med verktyg som automatiserar utskick av inbjudningar (så många som du behöver) och email som låter skapare göra anspråk på sina verk, hjälp med att spåra verk som ska importeras, instruktioner, och hjälp med frågor om AO3 (t.ex. samlingar, taggning, etc.)
 • Teknisk support: om så önskas kan vi hjälpa till med att skapa backuper och/eller omdirigera internet-trafik

Arkiv kommer att bevaras inom AO3 genom Samlingar-funktionen, och som moderator för det ursprungliga arkivet blir du inbjuden att moderera samlingen inom AO3. Under importen kommer vi att vara beroende av dig och/eller dina utsedda frivilliga, för att:

 • Ge feedback på utkast och taggförslag på AO3
 • Importera verken
 • Informera arkivmedlemmar om importen (t.ex. via email, inlägg i relaterade grupper, etc.)

Om du efter importen inte längre önskar vara engagerad i arkivet kan du utnämna en ny ansvarig för samlingen, eller stänga samlingen för nya inlämningar. (Om någon senare lämnar in en förfrågan om att vara frivillig ansvarig för en stängd samling, kommer vi att försöka kontakta dig för att fråga om du vill överföra samlingen till dem; vi överför den bara om vi får ditt godkännande.)

I fall där arkivets ursprungliga hemdomän fortfarande är tillgänglig är det också möjligt att vi kan ordna automatisk omdirigering från den ursprungliga webbadressen till den nya platsen på AO3, och bibehålla existerande länkar, men detta kan inte garanteras.

Vi hjälper ofta moderatorer att importera arkiv som ska stängas (eller redan är offline), men Open Doors (Öppna dörrar) bör vara involverade varje gång någon planerar att importera verk å en annan skapares vägnar. Till exempel om du vill backa upp ett aktivt arkiv till AO3, använda AO3 som en förlängning av ditt arkiv, skapa ett konto till minne av en vän, eller någon annan situation, vänligen kontakta Öppna dörrar.

Arkiv som har integrerats i AO3 kommer också att listas i Öppna dörrars galleri.

För fans som har arkiverade verk

Jag delade mitt verk i ett arkiv som nu är del av Open Doors (Öppna dörrar). Om jag inte vill ha det där längre, kan jag få det borttaget?

Ja, självklart. Besök “Hur får jag kontroll över mina importerade verk?”. Vi arbetar även gärna med dig för att hitta en annan lösning än borttagning som bevarar ditt verk som en del av arkivets samling på ett sätt som du är bekväm med. Som vi nämnt högre upp erbjuder vi möjligheten att anonymisera dina verk, vilket skulle tillåta att verket förblev tillgängligt, men tar bort all identifierbar information som du vill ska tas bort.

Varför finns mitt verk plötsligt på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

För att arkivarien som kontrollerar arkivet du använde beslutade sig för att flytta det till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Även om alla AO3:s funktioner är designade för att ge så mycket kontroll som möjligt till enskilda fans, anser vi att ägaren av stora arkiv har ansvar och auktoritet för den sammanhållna samlingen av verk. Arkivarier har flyttat arkiv till olika servrar, uppdaterat mjukvaran som organiserat verken, bytt webbhotell etc. för att hålla liv i och hålla samman samlingen online. Att flytta eller säkerhetskopiera samlingen till AO3 är bara ytterligare ett sätt att försäkra sig om arkivet finns tillgängligt över tiden. Arkivarien kommer även i fortsättningen att ha kontroll över samlingen ifall hen vill det, och kan sätta sina egna regler, etc. Men, om ett skapare vill att hens verk ska tas bort från det ursprungliga arkivet eller från AO3, så erbjuder vi enkla sätt att göra det på; se nedan.

Hur kan jag veta om ett arkiv som innehåller ett av mina verk har importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

Innan vi importerar ett arkiv lägger vi upp ett tillkännagivande på nyhetbloggen för Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), TransformativeWorks.org bloggen, OTW:s (Organisationen för transformativa verk) Dreamwidth och LiveJournal News Journals, Tumblr, och AO3:s Twitter-konto: @ao3org. Vi uppmuntrar även dem som underhåller arkiven som vi importerar att publicera information om importen på det gamla arkivet (om möjligt) och på andra platser där de tror att de berörda användarna kommer se nyheten. Eftersom de arkiv som är i farozonen oftast är äldre arkiv där användarna har gått vidare och/eller ändrat sin kontaktinformation kan vi inte garantera att alla som påverkas får informationen i förväg, men vi kommer göra vårt bästa för att alla berörda ska veta om det.

Hur får jag veta att mitt verk importerats till AO3?

När en import sker skickas ett mail till samtliga användare vars verk importeras. Dessa mail skickas till den mailadress som är kopplad till kontot på det gamla arkivet. Detta innebär att om du inte längre har tillgång till den mailadressen kommer du inte automatiskt att bli informerad — vi hoppas att den andra informationen om importen kommer att hjälpa till att säkerställa att de personer som påverkas får höra talas om det. Vi har en lista över importerade arkiv på Open Doors (Öppna dörrars) Special Collections Gallery.

Vad kommer att hända när mitt verk importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

När ditt verk importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) kommer flera saker att hända:

 1. Vi kommer att skicka ett mail till den adress som finns registrerad i det importerade arkivet för att informera dig om flytten.
 2. Om du redan har ett konto hos AO3 med samma mailadress kommer dina verk automatiskt att synkroniseras med ditt konto. (Verk som du redan importerat med hjälp av AO3:s funktion för URL-import kommer inte att bli importerade igen.)
 3. Om du redan har ett konto, men med en annan mailadress kan du fortfarande göra anspråk på dina verk genom att använda anspråkslänken i informationsmailet.
 4. Om du inte har ett AO3-konto kopplat till den mailadressen kommer du att bli inbjuden att skapa ett konto och sedan göra anspråk på verken som är kopplade till det kontot.
 5. Dina importerade verk kommer som standard endast att vara tillgängliga för inloggade AO3-användare, fram till dess att du har gjort anspråk på dem och tagit beslut om ifall du vill ha dem öppna för allmänheten. I vissa fall (framförallt de där det ursprungliga arkivet var publikt och arkivarien begär det) kommer verken bli allmänt tillgängliga efter tre månader oavsett om någon gjort anspråk på dem eller inte.
Vad händer om jag inte har ett konto hos Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

När ett arkiv importerats till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) kommer du att bli informerad via mail. Om du inte har ett konto sedan tidigare kommer du att få en inbjudan att skapa ett AO3-konto (utan att behöva ställa dig i den vanliga kön för att få en inbjudan). Jippi! Om du redan har ett konto kommer du ha möjlighet att ta ägandeskap över dina verk till det kontot.

Hur får jag kontroll över mina importerade verk?
 • Om mailadressen som är kopplad till orginalarkivet är densamma som en mailadress registrerad hos Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv):
  1. Du kommer att få ett mail som informerar dig om att dina verk har importerats och synkroniserats med ditt konto.
 • Om du har tillgång till mailadressen som är registrerad med kontot på orginalarkivet kommer du få ett mail som informerar dig om att dina verk har blivit importerad och ge dig följande val:
  1. Göra anspråk på verken på AO3 och skapa ett konto som de kommer att bli kopplade till (det innebär att du kommer att få ett AO3-konto om du inte redan har ett). Du kan sedan redigera, radera, etc. på samma sätt som du kan med vilket annat verk som helst som du lagt upp på AO3.
  2. Göra anspråk på de importerade verken och koppla dem till ditt redan existerande AO3-konto. Du kan sen redigera, radera, etc. på samma sätt som du kan med vilket annat verk som helst som du lagt upp på AO3.
  3. Radera de importerade verken. Om du gör detta kan du även förhindra att andra verk som är kopplade till den aktuella mailadressen någonsin blir importerade till AO3.
  4. Anonymisera de importerade verken. Detta behåller verken på AO3, men gör att inget användarkonto har kontroll över dem. Du kan välja att antingen ta bort namnet de var kopplade till i det gamla arkivet eller lämna kvar det som en pseudonym. (Vänligen notera: om du väljer att anonymisera dina verk är det bra att först kontrollera dem och redigera bort all eventuell kvarvarande identifierande data.)
 • Om du inte har tillgång till mailadressen som är kopplad till kontot på orginalarkivet:
  1. Kontakta Öppna dörrar med ditt användarnamn på orginalarkivet och all information som kan hjälpa till att identifiera dig.
Hur kommer andra att kunna hitta mitt verk?

Det importerade arkivet kommer att göras till en samling på Archive of Our Own — AO3 (Vårt eget arkiv), så det kommer förbli individuellt utmärkande och ha kvar möjligheten att bli utforskat fristående från resten av huvudarkivet. Importerade verk kommer också att vara tillgängliga via de vanliga AO3-sidorna (så du kan få nya läsare!). Där det är möjligt kommer vi att implementera omdirigeringar från orginalarkivets domän till AO3: vi kommer att tillämpa detta fall för fall.

Vad händer om jag redan lagt upp en version av de verk som importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

Om du importerade verket från oringalarkivet med hjälp av vår importfunktion kommer verket inte att bli importerat igen och den existerande versionen kommer att automatiskt bli kopplad till den nya samlingen. Om du lade upp verket manuellt eller importerade det från en annan url kommer du att behöva ta ett beslut om vad du vill göra med dubbletten. Ha gärna i åtanke att det importerade arkivets webbadresser kommer att riktas om till den importerade kopian när detta är möjligt (för att bevara rekommendationslistor och bokmärken). Du kan:

 • Vänta på sammanslagningsverktyget som just nu håller på att utvecklas, vilket kan kombinera besöksräknare och kommentarer från båda kopiorna, samtidigt som det bara behåller en av dem (samt bevarar omdirigeringslänkarna när sådana finns).
 • Ta bort den importerade kopian (i och med det bryta omdirigeringslänken, om sådan finns) och lägga till den tidigare kopian i det importerade arkivets samling.
 • Ta bort den tidigare kopian från AO3.
 • När det är aktuellt, be Öppna dörrar att ändra omdirigeringen till den redan existerande kopian av verket på AO3. För att göra detta, vänligen kontakta Open Doors (Öppna dörrar) med ditt AO3-användarnamn, det importerade arkivets namn och länk till de verk du vill att de ska omdirigeras till.
Varför importerar ni arkiv till AO3? Varför inte bara spara hela arkivet på OTW:s servrar?

Att bevara fandoms historia är en central del av vårt uppdrag — vi älskar mångfald i fandom och vill att det ska vara många, enskilda arkiv och vi vill försäkra oss om att delar av fandom inte går förlorade ifall någon inte längre kan underhålla ett arkiv. Vi skulle älska att kunna bevara själva arkiven, men resurserna som skulle krävas är för stora: varje arkiv skulle behöva sitt eget serverutrymme, ett team med kodare som kunde uppdatera och/eller skriva om koden bakom, ett antal dedikerade moderatorer, etc. Genom att importera arkiven till Archive of Our Own — AO3 (Vårt eget arkiv) men behålla dem som unika samlingar har vi möjlighet att rädda den underbara kreativiteten i fandom och lite av den individuella identiteten, samtidigt som vi bara behöver ge stöd för en uppsättning kod, servrar och supportteam.

Och om jag inte vill att mina verk ska bli importerade?

Kontakta Open Doors (Öppna dörrar) med mailadressen som är registerad hos det arkiv som blivit importerat och be dem blockera den adressen. En blockerad mailadress gör att ingen massimportering någonsin kommer att importera ett verk kopplat till den adressen. Om du inte längre har tillgång till en mailadress du vill blockera, vänligen inkludera all information du kan tänka dig som kan hjälpa till att bekräfta din identitet. Vänligen notera att i dessa fall kommer varje förfrågan att bli noggrant behandlad och utredd.

Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur)

Kommer arkiven att göras tillgängliga i digital form?

OTW (Organisationen för transformativa verk) och Iowas universitet undersöker hur en del av materialet kan digitaliseras, så att fans som vill kan ta del av det, även om de inte kan ta sig till Iowa i USA. Vi hoppas kunna nå många av verkens skapare för att få deras tillåtelse att dela deras verk till en större krets online.

Hur blir det med fans integritet? Många fans publicerade sina berättelser under sina riktiga namn.

Respekt för fans rättigheter och integritet är högsta prioritet för både Iowas universitet och OTW (Organisationen för transformativa verk). Typiska sökbara kataloger kommer bara att innehålla zine-titel och fandom (t. ex. Blake’s Seven: The Other Side 1, 3 [1986-1987]) på samma sätt som tidskrifter katalogiseras på bibliotek. Vi hoppas dock att vi ska få tillåtelse från enskilda författare och redaktörer att dela deras skapelser till en större krets online.

Kan jag låna det här materialet via fjärrlån?

Objekten i samlingen kommer att förbli hos Iowas universitet. Avdelningen för speciella samlingar är dock villiga att kopiera och skicka upp till 100 kopierade sidor till forskare eller andra intresserade, mot en avgift på ungefär 0,25 USD per sida enligt deras standardrutin.

Kan jag testamentera mina fandomrelaterade verk till den här samlingen?

Ja. Vi kan hjälpa dig med med att formulera legatet.

Om jag har material att donera, vem ska jag kontakta?

Kontakta kommittén Öppna dörrar för att få hjälp med att donera material till projektet.

Jag har lådor (hyllor/rum/hus) fulla med material! Jag har inte råd att posta dem till Iowa!

Vi kan hjälpa till! Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur) kan ordna inte bara porto för donationer utan även UPS-upphämtning. Låt inte kostnad eller volym hindra dig från att skänka material.

Har Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur) några krav på språk eller ursprungsland för donerat material?

Nej, både Fan Culture Preservation Project (Projektet för bevarande av fankultur) och Iowas universitet är intresserade av att samla in material från fans från hela världen, inklusive material som inte är på engelska eller som inte kommer från engelskspråkiga länder. Däremot är, precis som för donationer från USA, vår förmåga att hjälpa till med frakt beroende av vilka resurser som finns tillgängliga.

Minnesarkiv

Vad är ett minnesarkiv på AO3?

Minnesarkiv på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är arkiv som innehåller verk av skapare som har avlidit. Dessa arkiv skapas främst av AO3 i samarbete med skaparens anhöriga eller deras utsedda närmaste fan-anhöriga.

Dessa samlingar är menade att bevara arvet från skapare efter att de avlidit för att försäkra att deras verk förblir tillgängliga.

Är det möjligt att skapa en samling på AO3 för en skapare postumt?

Du kan skapa en samling postumt för en skapare genom minnesarkiven på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). För att göra detta måste du vara skaparens anhörig eller deras utsedda närmaste fan-anhörig. Önskemål om en minnessamling kan skickas direkt via vårt kontaktformulär. Efter att vi fått in formuläret kan vi börja processen. Denna process innebär att både du och en medlem från Open Doors (Öppna dörrar) skriver under ett samförståndsavtal som listar villkoren för importen, tillkännager minnessamlingen och skapar ett konto som du får använda för att ladda upp verken som ska arkiveras.

Jag skulle vilja se en avliden skapares verk importerade som ett minnesarkiv, men jag är inte deras anhörig eller utsedd till deras närmaste fan-anhörig. Finns det något jag kan göra?

Hos Open Doors (Öppna dörrar), kan en begäran om skapande av ett minnesarkiv endast göras av skaparens anhöriga eller deras närmaste fan-anhöriga. Däremot kan du, om du vill se en skapares verk importeras, kontakta oss genom vårt kontaktformulär och inkludera information om skaparens anhöriga eller närmaste fan-anhöriga om du har tillgång till informationen.

Vad betyder “närmaste fan-anhörig”?

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) tillåter användare att utse någon som kan hantera deras verk om de avlider eller blir oförmögna på något annat sätt. Open Doors (Öppna dörrar) kan endast tillgodose förfrågningar om skapande av ett minnesarkiv från skaparens anhöriga eller deras närmaste fan-anhöriga. För mer information om närmaste fan-anhörig och hur du utser någon till närmaste fan-anhörig, var god läs Vanliga frågor om AO3.