Har jag rätt att överföra/backa upp mitt arkiv till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)? Jag skrev ju trots allt inte alla de berättelserna!

Du kanske inte har skrivit alla berättelserna, men om du är moderator för ett arkiv har du tagit ansvaret för att hålla dem online och tillgängliga. Vi anser att överföring av ett arkiv till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är jämförbart med att byta domänvärd, eller installera ett uppdaterat mjukvarupaket för arkivet; det är som att en bibliotekarie flyttar en samling.