Hur får jag kontroll över mina importerade verk?

 • Om mailadressen som är kopplad till orginalarkivet är densamma som en mailadress registrerad hos Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv):
  1. Du kommer att få ett mail som informerar dig om att dina verk har importerats och synkroniserats med ditt konto.
 • Om du har tillgång till mailadressen som är registrerad med kontot på orginalarkivet kommer du få ett mail som informerar dig om att dina verk har blivit importerad och ge dig följande val:
  1. Göra anspråk på verken på AO3 och skapa ett konto som de kommer att bli kopplade till (det innebär att du kommer att få ett AO3-konto om du inte redan har ett). Du kan sedan redigera, radera, etc. på samma sätt som du kan med vilket annat verk som helst som du lagt upp på AO3.
  2. Göra anspråk på de importerade verken och koppla dem till ditt redan existerande AO3-konto. Du kan sen redigera, radera, etc. på samma sätt som du kan med vilket annat verk som helst som du lagt upp på AO3.
  3. Radera de importerade verken. Om du gör detta kan du även förhindra att andra verk som är kopplade till den aktuella mailadressen någonsin blir importerade till AO3.
  4. Anonymisera de importerade verken. Detta behåller verken på AO3, men gör att inget användarkonto har kontroll över dem. Du kan välja att antingen ta bort namnet de var kopplade till i det gamla arkivet eller lämna kvar det som en pseudonym. (Vänligen notera: om du väljer att anonymisera dina verk är det bra att först kontrollera dem och redigera bort all eventuell kvarvarande identifierande data.)
 • Om du inte har tillgång till mailadressen som är kopplad till kontot på orginalarkivet:
  1. Kontakta Öppna dörrar med ditt användarnamn på orginalarkivet och all information som kan hjälpa till att identifiera dig.