Hur kommer andra att kunna hitta mitt verk?

Det importerade arkivet kommer att göras till en samling på Archive of Our Own — AO3 (Vårt eget arkiv), så det kommer förbli individuellt utmärkande och ha kvar möjligheten att bli utforskat fristående från resten av huvudarkivet. Importerade verk kommer också att vara tillgängliga via de vanliga AO3-sidorna (så du kan få nya läsare!). Där det är möjligt kommer vi att implementera omdirigeringar från orginalarkivets domän till AO3: vi kommer att tillämpa detta fall för fall.