Och om jag inte vill att mina verk ska bli importerade?

Kontakta Open Doors (Öppna dörrar) med mailadressen som är registerad hos det arkiv som blivit importerat och be dem blockera den adressen. En blockerad mailadress gör att ingen massimportering någonsin kommer att importera ett verk kopplat till den adressen. Om du inte längre har tillgång till en mailadress du vill blockera, vänligen inkludera all information du kan tänka dig som kan hjälpa till att bekräfta din identitet. Vänligen notera att i dessa fall kommer varje förfrågan att bli noggrant behandlad och utredd.