Vad kommer att hända när mitt verk importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)?

När ditt verk importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) kommer flera saker att hända:

  1. Vi kommer att skicka ett mail till den adress som finns registrerad i det importerade arkivet för att informera dig om flytten.
  2. Om du redan har ett konto hos AO3 med samma mailadress kommer dina verk automatiskt att synkroniseras med ditt konto. (Verk som du redan importerat med hjälp av AO3:s funktion för URL-import kommer inte att bli importerade igen.)
  3. Om du redan har ett konto, men med en annan mailadress kan du fortfarande göra anspråk på dina verk genom att använda anspråkslänken i informationsmailet.
  4. Om du inte har ett AO3-konto kopplat till den mailadressen kommer du att bli inbjuden att skapa ett konto och sedan göra anspråk på verken som är kopplade till det kontot.
  5. Dina importerade verk kommer som standard endast att vara tillgängliga för inloggade AO3-användare, fram till dess att du har gjort anspråk på dem och tagit beslut om ifall du vill ha dem öppna för allmänheten. I vissa fall (framförallt de där det ursprungliga arkivet var publikt och arkivarien begär det) kommer verken bli allmänt tillgängliga efter tre månader oavsett om någon gjort anspråk på dem eller inte.