Varför skulle jag vilja överföra mina arkiv/fan-projekt på webben till Open Doors (Öppna dörrar) och OTW (Organisationen för transformativa verk)?

Det finns flera fördelar med att backa upp eller överföra ditt arkivs verk av fans.

  • Långsiktigt bevarande: Ditt arkiv kommer att underhållas och stödjas även om du förlorar tillgång till internet, intresse, eller tid.
  • Infrastruktur: OTW (Organisationen för transformativa verk) är gjort för frivilliga insatser och för att ge råd och tekniskt stöd för att underhålla och utöka din samling eller ditt projekt.
  • Uppmuntrar insatser: Frivilliga och medskapare är mer benägna att investera tid och energi i ett projekt när de kan förvänta sig att deras arbete kommer att bevaras för framtiden.
  • Ekonomiskt stöd i en icke-vinstdrivande miljö: OTW kommer aldrig att utnyttja ditt eller dina medskapares arbete för personlig vinst.