Ladda upp verk till en samling

Trots att Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) har en URL importerings möjlighet, är den inte kompatibel med alla typer av arkiv. Om detta stämmer för ett arkiv som du skulle vilja importera verk ifrån, rekommenderar vi att följa dessa instruktioner nedan.

 1. Klicka på “Log In” (Logga in) på AO3s hemsida.
  Logga in menyn finns i det övre högra hörnet
 2. Skriv in användarnamn och lösenord för ditt konto. (För bekvämlighetens skull kan du även kryssa i rutan för Remember Me (Kom ihåg mig) så att du inte behöver logga in nästa gång.) Använd sedan Logga in knappen.
 3. Logga in fält och knapp finns i det högra hörnet på denna sektion

 4. Öppna sidan för den AO3 samling som du vill lägga till dina verk till och använd “Post to Collection” (Publicera till samling) knappen.
 5. Publicera till samlings knappen finns på den högra sidan

 6. I tag sektionen, är dessa tre fälten nödvändiga:
  • Rating (Åldersgräns): Välj den åldersgrens som stämmer bäst överrens med ditt verk. (Om du inte är säker, välj “Not Rated” (Ingen åldersgräns satt).)
  • Warnings (Varningar): Välj en eller flera varningar som stämmer överrens med ditt verk. Om du inte är säker, kryssa i “Choose Not to Use Archive Warnings” (Välj att inte använda arkivets varningar).)
  • Fandom(s) (Fandom(-ömen)): Om ditt verk kommer från ett fandom, skriv in namnet här och välj från listan med automatiska namn när den visas. Om ditt verk involverar mer än ett fandom, gör detta för varje fandom.
 7. Rullgardinsmeny för åldersgräns och kryssruta för arkivvarningar

  Autofyll för fandoms fältet

 8. De andra fälten är valfria, men det underlättar för andra användare att hitta dina verk om du använda filter för speciella attribut, så det är en bra idé att fylla i dem om de är tillämpliga.
  • Category (Kategori): Välj någon av de lämpliga kategorierna. (F/F (F/F) = Kvinna/Kvinna, F/M (F/M) = Kvinna/Man, Gen (Gen) = ingen romantisk relation, M/M (M/M) = Man/Man, Multi (Multi) = polyamorös relation, and Other (Övrigt) = övriga typer av relationer
  • Relationships (Relationer): Använd detta fält för att lägga till lämpliga relationstaggar. För romantiska relationer använd “/” (slash) symbolen, och för platoniska relationer använd “&” (Et-tecken) symbolen. Namnen ordnas alfabetisk enligt efternamnen om de finns, annars enligt förnamnen. (För mer information om relationstaggar, se AO3s riktlinjer för Taggorganisering för relationer.)
  • Characters (Karaktärer): Använd detta fält för att fylla i lämpliga taggar för karaktärer. (För mer information om karaktärstaggar, se AO3s riktlinjer för Taggorganisering för karaktärer.)
  • Additional Tags (Ytterligare taggar): Använd detta fält för att lägga till vilka övriga taggar du vill använda. Till exempel genrer, clichéer eller namn på relaterade avsnitt eller säsonger. (För mer information om ytterligare taggar, se AO3s riktlinjer för Taggorganisering för ytterliggare taggar (fritt valda).)
 9. 
Kategori, Relationer, Karaktärer, Ytterligare taggar

 10. I Preface (förordet) sektionen kan du lägga till anteckningar och relaterade attribut.
  • Work Title (Verkets titel): Lägg till titeln på ditt verk.
  • Author / Pseud(s) (Författare/Pseudonym(er)): Om du har flera pseudonymer kopplade till ditt AO3 konto, välj vilken/vilka du vill ha associerade med detta verk.
  • Add co-authors? (med-författare): Om du skapat detta verk med en annan person som också har ett AO3 konto, så kan du kryssa i denna ruta. Ett fält kommer dyka upp där du kan fylla i namnet på din med-författares AO3 konto.
  • Summary (Sammanfattning): Lägg till en möjlig sammanfattning för ditt verk.
  • Notes (Anteckningar): Om du har några anteckningar som du skulle vilja lägga till ditt verk, kryssa i en (eller båda) av rutorna. Ett fält kommer dyka upp där du kan fylla i de anteckningar som du vill ska finnas med i början eller slutet av ditt verk.
 11. Verkets titel, Pseudonym(er), lägga till med-författare, sammanfattning, eller anteckningar

 12. I Associations (I föreningar) sektionen finns fler attribut som kan skräddarsys.
  • Post to Collections / Challenges (Publicera till Samlingar / Utmaningar): Den arkiv samlingen du använt i Steg 3 borde redan vara tillagd, men du kan lägga till ytterligare samlingar om du vill.
  • Gift this work to (Ge detta verk som gåva): Om du känner en annan AO3 användare som du skulle vilja ge ditt verk till som gåva, så kan du lägga till deras användarnamn här.
  • Kryssruta för “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” ( “Detta verk är en remix, en översättning, en podfic, eller är inspirerad av ett annat verk”): Markera denna kryssruta om du skulle vilja länka till ett verk som har inspirerat ditt.
  • Kryssruta för “This work is part of a series” (“Detta verk är del av en serie”): Markera denna kryssruta om du skulle vilja lägga till detta verk till en existerande serie eller skapa en ny.
  • Kryssruta för “This work has multiple chapters” (“Detta verk har flera kapitel”): Markera denna kryssruta om du skulle vilja lägga till det totala antalet kapitel och/eller lägga till en titel till kapitlet.
  • Kryssruta för “Set a different publication date” (“Lägg till ett annat publiceringsdatum”): Markera denna kryssruta om du skulle vilja antedatera ditt verk.
  • Choose a language (Välj ett språk): Använd denna rullgardinsmeny för att välja språk för ditt verk (standarden är Engelska).
  • Select Work Skin (Välj verkets stilmall): En “stilmall” är ett CSS för ett verk. (Om du vet vad detta betyder så kan du leka med de allmänna stilmallar som finns! Annars kan du ignorera detta fält.)
 13. Samlingar, ge ditt verk som gåva, länka till andra verk eller serier, lägga till kapitel nummer, antedaterna verket, välj språk eller byta stilmall.

 14. In the Privacy (I integritet) sektionen kan du välja dina synlighets- och kommentarsinställingar.
  • Kryssruta för “Only show your work to registered users” (“Visa endast ditt verk för registrerade användare”): Markera denna kryssruta om du vill att endast inloggade användare ska kunna se ditt verk. (Detta kommer även förhindra verket från att dyka upp i sökmotorer som t.ex. Google.)
  • Kryssruta för “Anonymous commenting disabled” (Anonym kommentering inaktiverad): Markera denna kryssruta om du vill att endast inloggade användare ska kunna kommentera på ditt verk..
 15. synlighets- och kommenteringsinställningar.

 16. In the Work Text (I verkets text) sektionen kan du lägga till innehållet i ditt verk.
  • Om du kopierar en text från en annan sida, använd “Rich Text” (“Rich Text”) knappen på den högra sidan innan du klistrar in ditt verks innehåll.
  • Om du vill inbädda konst, video eller ljud, vänligen seLåt oss skapa lite ljud! (Inbädda Media i AO3) för instruktioner.
  • fält för HTML och rich text innehåll.

  • I slutet av sidan kan du antingen förhandsgranska ditt verk (och spara det som ett utkast) eller publicera det direkt utan förhandsgranskning. När du väl publicerat ditt verk, så är du klar!
  • Publicerings alternativ