Lägga till ett flertal verk till en samling

1. När du är inloggad, för muspekaren över din användarikon och välj “My Works” (Mina verk).

2. Klicka på knappen “Edit Works” (Redigera verk).

3. Markera alla verk som du vill föra över till en viss samling.

4. Klicka på knappen “Edit” (redigera).

5. I avdelningen “Associations” (Kopplingar) på denna sidan finns möjligheten “Post to Collections / Challenges” (Publicera i samlingar / utmaningar).

Skriv in början på samlingens namn så borde den dyka upp i autokompletteringen. (Ändra ingenting annat! Annars kommer den att skriva över det som fanns i verket från början.)

6. Välj “Update All Works” (Uppdatera alla verk) längst ner.