Överför fler verk samtidigt till en skapare

Om en skapare har verifierat sin identitet och sitt kontonamn på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) hos samlingens moderator och/eller Öppna Dörrar EFTER att personens verk redan har blivit importerade (eftersom den t.ex. fick informationen sent) så kan du överföra alla verken samtidigt till personen. Detta gör du genom att lägga till den som medförfattare på samtliga verk, och därefter ta bort omhändertagarkontot .

  1. Logga in på omhändertagarkontot och välj My Works (Mina verk).
  2. När du är på den sidan, klicka på ”Edit Works” (Redigera verk) för att massredigera verken.
  3. Välj titlarna på alla verk som ska föras över. Verkens titlar är länkar, så du kan öppna en berättelse i en annan flik om du är osäker på att det är rätt. (Om du bara ska ändra ett fåtal verk kan det vara mer effektivt att söka upp verken efter författarnamn och redigera verken ett i taget.)
  4. Klicka på ”Edit” (Redigera).
  5. I sektionen Preface (Förord) på denna sida finns valmöjligheten ”Add co-authors?” (lägg till medförfattare). Skriv in namnet på skaparens konto, så ska det komma upp som alternativ i rull-listan. (Ändra inte något annat, för det kommer i så fall att skriva över verkets originaldata.)
  6. Klicka på ”Update All Works” (Uppdatera alla verk) längst ned.
  7. Upprepa steg 1 – 4, men i stället för att lägga till en medförfattare på Edit-sidan i steg 5 kan du ta bort nuvarande författare. Kryssa i rutan vid namnet på omhändertagarkontot för att ta bort det. (Om du gör detta för ett verk i taget, klicka då på “Edit” (Redigera) högst upp på sidan och därefter på ”Remove Me as Co Author” (Ta bort mig som medförfattare) högst upp på nästa sida.)
  8. Klicka på ”Update All Works” (Uppdatera alla verk) längst ner, och alla verk kommer att ha blivit överförda.