Open Doors (Açık Kapılar)

Open Doors (Açık Kapılar) projesi olarak risk altındaki hayran eserlerine koruma sağlıyoruz. Birçok farklı türde hayran eseri ve hayran kültürüne ait eserleri arşivleme ve kurtarmayı amaçlayan alt projelerimiz var.

Misyonumuz, yaratıcılarına saygı dahilinde hayran eserlerini gelecek için korumaktır.

Değerlerimiz:

 • Yaratıcılara ve birbirimize saygı
 • Takım olarak çalışmak
 • Mükemmel müşteri hizmeti sunmak
 • Çeşitliliğe saygı duymak ve bunu teşvik etmek
 • Birbirimizle, diğer OTW (Transformatif Eserler Derneği) komiteleriyle ve toplulukla açık ve etkili iletişim
 • Görevleri zamanında tamamlamak ve moderatörlerden, yaratıcılardan, diğer OTW komitelerinden ve birbirlerinden gelen iletişimlere vaktinde yanıt vermek
 • Topluluğa ve iç geri dönüşlere yanıtlar dahil olmak üzere, süreçlerimizi sürekli geliştirmeye adamış olmak
 • Tüm arşiv ve hayran eserlerinin içsel değeri olduğuna ve eşit yaratıldığına inanmak
 • Takip edilecek standart süreçleri resmileştirme ve belgeleme
 • Misyonumuzu, değerlerimizi ve kurulu düzenimizi öğrenmiş ve buna uygun hareket edecek şekilde eğitilmiş gönüllülerle çalışmak

Çalışmalarımızın içeriği şu şekildedir:

 • Online Archives (Çevrimiçi Arşivler) (sayfa, İngilizce olarak mevcuttur): Çevrimiçi Arşivler sayfasında Açık Kapılar tarafından üstlenilen çalışmaların çoğunu temsil eden ve Archive of Our Own – AO3’te (Kendimize Ait Bir Arşiv) barındırılan kurtarılmış arşivlerin ve oyunların linkleri bulunur.
 • Special Collections (Özel Koleksiyonlar) (sayfa, İngilizce olarak mevcuttur): Özel Koleksiyonlar Galerisi, şu anda AO3 veya Fanlore’a entegre edilemeyen dijital projeleri içerir. Bunlara .pdf’ler, multimedya hayran eserleri, tarihsel öneme sahip hayran siteleri ve diğer dijital eserler de dahildir.
 • Fan Culture Preservation Project (Hayran Kültürü Koruma Projesi): Fanzinleri ve diğer dijital olmayan fan kültürü eserlerini arşivlemek ve korumak için Iowa Üniversitesi’ndeki Özel Koleksiyonlar bölümü ve OTW (Transformatif Eserler Derneği) arasında bir ortak girişimdir.
 • GeoCities Rescue Project (GeoCities Kurtarma Projesi) (sayfa, İngilizce olarak mevcuttur): Ekim 2009’da Yahoo’nun GeoCities’i kapatmasıyla kaybedilecek olan hayran sitelerini korumaya adanmış bir projedir.
 • Yahoo Groups Rescue Project (sayfa, İngilizce olarak mevcuttur): Verizon’un Ocak 2020’de Yahoo Groups’u kapatmasıyla kaybedilecek olan hayran kurgu, hayran çizimi ve metaları korumaya adanmış bir projedir.

Open Doors (Açık Kapılar) projeleri ve gelişmelerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen SSS’imizi ziyaret ediniz.