Open Doors

Dự án Open Doors (Cửa Mở) chúng tôi được thành lập nhằm mục đích cung cấp không gian bảo tồn nội dung của cộng đồng fan có nguy cơ bị thất lạc. Chúng tôi có nhiều dự án phụ và dự án giải cứu với mục tiêu lưu trữ và bảo tồn nhiều loại hình tác phẩm khác nhau thuộc về văn hóa fan.

Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo tồn các tác phẩm và bảo vệ các tác giả của cộng đồng fan.

Giá trị của chúng tôi bao gồm:

 • Tôn trọng tác giả và tôn trọng lẫn nhau
 • Làm việc dựa trên tinh thần hợp tác
 • Đáp ứng tốt nhu cầu của mọi bên tham gia dự án
 • Tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng
 • Đảm bảo liên lạc công khai/hiệu quả giữa các thành viên trong dự án với nhau, cũng như giữa dự án với các ban khác thuộc OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) và với cộng đồng
 • Kịp thời hoàn thành nhiệm vụ và phản hồi thông tin liên lạc từ những người quản lý, người sáng tạo, các ủy ban OTW khác và lẫn nhau
 • Không ngừng cải thiện các quy trình một cách tận tụy, bao gồm trả lời cộng đồng và phản hồi nội bộ
 • Giữ vững niềm tin rằng mọi kho lưu trữ sáng tác và mọi sáng tác đều có giá trị nội tại, được tạo ra một cách bình đẳng
 • Chính thức hóa và ghi chép hướng dẫn các quy trình chuẩn cần thực hiện
 • Huấn luyện giúp các tình nguyện viên hiểu và tuân thủ nhiệm vụ, giá trị và quy trình chính thức của dự án

Các công trình của chúng tôi bao gồm:

 • Online Archives (Kho Tàng Trực Tuyến) (trang tiếng Anh):
  Trang Kho Tàng Trực Tuyến dẫn liên kết đến các kho tàng và thử thách sáng tác được bảo tồn tại Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Đây chính là công trình chủ yếu, đại diện cho công tác của dự án Open Doors.
 • Special Collections (Bộ Sưu Tập Đặc Biệt) (trang tiếng Anh): Thư viện Bộ sưu tập Đặc biệt bao gồm các dự án kỹ thuật số hiện chưa thể tích hợp vào AO3 hoặc Fanlore. Các dự án này bao gồm file .pdf, tác phẩm fan đa phương tiện, các trang web của fan có tính quan trọng về mặt lịch sử và một số hiện vật kỹ thuật số khác.
 • Fan Culture Preservation Project (Dự án Bảo tồn Văn hóa Fan): Dự án liên doanh giữa OTW và các cơ quan, tổ chức như Khoa Sưu Tầm Đặc Biệt của Đại học Iowa, với mục tiêu lưu trữ và bảo tồn các tạp chí của fan và các hình thức văn hóa fan phi kỹ thuật số khác.
 • GeoCities Rescue Project (Dự án Giải cứu GeoCities) (trang tiếng Anh): Dự án bảo tồn các trang web của fan đáng lẽ đã biến mất sau khi Yahoo đóng cửa GeoCities vào tháng 10 năm 2009.
 • Yahoo Groups Rescue Project (Dự án Giải cứu Yahoo Groups) (trang tiếng Anh): Dự án bảo tồn fanfic, fanart và các bài phân tích của fan từ Yahoo Groups đáng lẽ đã biến mất sau khi Verizon đóng cửa Yahoo Groups vào tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án Open Doors và các quy trình của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Các câu hỏi thường gặp của Open Doors.