Open Doors

Chúng tôi là dự án Open Doors (Cửa Mở) – tập trung vào việc cung cấp nơi lưu giữ những nội dung có thể gặp rủi ro của fan. Chúng tôi có một số dự án phụ và nỗ lực cứu hộ nhằm lưu trữ và bảo tồn các loại tác phẩm và hiện vật tác khác nhau của văn hóa fan.

Công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Bộ Sưu Tập Đặc Biệt (trang tiếng Anh): Thư viện Bộ sưu tập Đặc biệt bao gồm các kho lưu trữ và các thử thách được tổ chức trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) mà được giải cứu, cũng như các dự án kỹ thuật số hiện không thể tích hợp vào AO3 hoặc Fanlore. Chúng bao gồm file .pdf, tác phẩm fan đa phương tiện, các trang web của fan quan trọng về mặt lịch sử và các hiện vật kỹ thuật số khác.
  • Fan Culture Preservation Project (Dự án Bảo tồn Văn hóa Fan): Một liên doanh giữa OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) và Ban Bộ sưu tập Đặc biệt tại Đại học Iowa để lưu trữ và bảo tồn các tạp chí của fan và các hình thức văn hóa fan phi kỹ thuật số khác.
  • GeoCities Rescue Project (Dự án Giải cứu GeoCities) (trang tiếng Anh): Một dự án dành riêng để bảo tồn các trang web của fan đáng lẽ đã biến mất sau khi Yahoo đóng GeoCities vào tháng 10 năm 2009.
  • Dự án Giải cứu Yahoo Groups (trang tiếng Anh): Một dự án dành riêng cho việc bảo tồn fanfic, fanart và phân tích của fan từ Yahoo Groups đáng lẽ đã biến mất sau khi Verizon đóng Yahoo Groups vào tháng 1 năm 2020.