Đăng tải tác phẩm vào một bộ sưu tập

Tuy Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) có chức năng Nhập URL, nhưng không phải kho lưu trữ nào cũng có thể tương thích. Nếu một kho lưu trữ mà bạn muốn nhập gặp tình trạng như vậy, chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn dưới đây.

 1. Nhấn vào “Log In” (Đăng Nhập) trên trang chủ của AO3 .
  Bảng chọn Đăng Nhập ở góc trên bên phải
 2. Nhập tên tài khoản và mật khẩu của bạn. (Để tiện sử dụng, bạn cũng có thể nhấn vào ô Remember Me (Ghi nhớ đăng nhập) để không phải đăng nhập lại trong lần sử dụng sau.) Sau đó bấm nút “Log In”.
 3. Phần và nút Đăng Nhập ở góc dưới bên phải của phần này

 4. Mở bộ sưu tập trên AO3 mà bạn muốn thêm tác phẩm vào, và chọn “Post to Collection” (Đăng vào Bộ Sưu Tập).
 5. Nút Đăng vào Bộ Sưu Tập ở phía bên phải

 6. Trong phần Từ khóa, bạn phải điền vào ba mục đầu tiên
  • Rating (Phân Loại): Lựa chọn phân loại thích hợp nhất với tác phẩm của bạn. (Nếu bạn không chắc chắn, hãy lựa chọn “Not Rated” (Không phân loại).)
  • Warnings (Cảnh Báo): Chọn các cảnh báo phù hợp với tác phẩm của bạn. (Nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn “Choose Not to Use Archive Warnings” (Không sử dụng cảnh báo).)
  • Fandom(s) (Fandom): Nếu tác phẩm của bạn thuộc một fandom, hãy nhập tên fandom ở đây và chọn tên từ phần điền tự động. Nếu tác phẩm của bạn thuộc nhiều fandom, hãy lặp lại thao tác này cho mỗi fandom
 7. Bảng chọn Phân Loại và mục chọn cho Cảnh Báo

  Phần điền tự động cho mục Fandom

 8. Bạn không phải điền các mục khác, nhưng chúng giúp những người dùng khác tìm đến tác phẩm của bạn bằng cách lọc theo các tiêu chí, vì vậy bạn nên điền vào đó nếu có thể.
  • Category (Hạng Mục): Chọn bất kỳ hạng mục bạn thấy phù hợp. (F/F = Nữ/Nữ, F/M = Nam/Nữ, Gen (Chung) = không có quan hệ lãng mạn, M/M = Nam/Nam, Multi (Nhiều) = nhiều quan hệ, và Other (Khác) = những loại quan hệ khác
  • Relationships (Quan hệ): Nhập các mối quan hệ liên quan vào mục này. Hãy sử dụng dấu “/” (gạch chéo) với các mối quan hệ lãng mạn, và dùng dấu “&” (và) cho các mối quan hệ không lãng mạn. Các tên được sắp xếp theo trình tự bảng chữ cái nếu biết họ của nhân vật, và theo tên nếu không biết họ. (Để biết thêm thông tin về các từ khóa của mối quan hệ, hãy tham khảo hướng dẫn sắp xếp từ khóa của các mối quan hệ trên AO3.)
  • Characters (Nhân Vật): Nhập tên các nhân vật vào phần này. (Để biết thêm thông tin về từ khóa nhân vật, hãy tham khảo hướng dẫn sắp xếp từ khóa nhân vật trên AO3.)
  • Additional Tags (Từ Khóa Bổ Sung): Điền bất kì từ khóa nào bạn muốn vào phần này! Ví dụ như thể loại, lệ thường trong văn học, hoặc tên cốt truyện liên quan. (Để biết thêm thông tin về các từ khóa bổ sung, hãy tham khảo hướng dẫn sắp xếp từ khóa của các từ khóa bổ sung trên AO3 .)
 9. Phân Loại, Quan Hệ, Nhân Vật, Từ Khóa Bổ Sung

 10. Trong phần Preface (Lời Tựa), bạn có thể nhập ghi chú và thông tin liên quan.
  • Work Title (Tên Tác Phẩm): Hãy nhập tên tác phẩm của bạn.
  • Author / Pseud(s) (Tác giả / (các) Bút Danh): Nếu bạn có nhiều bút danh, hãy chọn bút danh mà bạn muốn gắn với tác phẩm này.
  • Add co-authors? (Thêm đồng tác giả?): Nếu bạn tạo ra tác phẩm này cùng một người khác có tài khoản AO3, bạn có thể chọn mục này. Một mục trống sẽ hiện ra để bạn có thể nhập tên đăng nhập AO3 người đồng tác giả.
  • Summary (Tóm tắt): Nhập tóm tắt cho tác phẩm của bạn, nếu có
  • Notes (Ghi chú): Nếu bạn muốn thêm ghi chú vào tác phẩm, hãy chọn một (hoặc cả hai) mục. Một mục trống sẽ xuất hiện để bạn có thể điền ghi chú mà bạn muốn xuất hiện ở đầu hoặc cuối tác phẩm.
 11. Tên tác phẩm, bút danh, thêm đồng tác giả, tóm tắt, hoặc ghi chú

 12. Trong mục Associations (Liên Quan), ban có thể thêm nhiều tùy biến.
  • Post to Collections / Challenges (Đăng vào Bộ sưu tập/Thách Đố): Bộ Sưu Tập bạn đã dùng trong Phần 3 nhẽ ra đã được thêm vào, nhưng bạn có thể thêm những bộ khác nếu muốn.
  • Gift this work to (Dành tặng tác phẩm này cho): Nếu bạn biết một người dùng AO3 khác và muốn tặng tác phẩm này cho họ, bạn có thể nhập tên người dùng vào mục này.
  • Chọn “This work is a remix, a translation, a podfic, or was inspired by another work” (Tác phẩm này là bản phối lại, chuyện nói, hoặc được lấy cảm hứng từ một tác phẩm khác): Tích vào ô này nếu bạn muốn dẫn link đến tác phẩm mà bạn lấy ý tưởng.
  • Mục “This work is part of a series” (Tác phẩm này thuộc một bộ tác phẩm): Chọn mục này nếu bạn muốn thêm tác phẩm này vào một bộ có sẵn hoặc tạo một bộ tác phẩm mới.
  • Mục “This work has multiple chapters” (Tác phẩm này có nhiều chương): Chọn mục này nếu bạn muốn đặt số chương và/hoặc đặt tên cho từng chương.
  • Mục “Set a different publication date” (Thay đổi ngày đăng): Chọn mục này nếu bạn muốn lùi lại ngày đăng của tác phẩm.
  • Choose a language (Chọn ngôn ngữ): Sử dụng mục này để chọn ngôn ngữ của tác phẩm (mặc định là tiếng Anh).
  • Select Work Skin (Chọn phông nền cho tác phẩm): Phông nền là CSS đặt riêng cho một tác phẩm. (Nếu bạn biết nghĩa từ này, hãy thỏa thích thử nghiệm với các phông nền có sẵn! Nếu không, bạn có thể bỏ qua mục này.)
 13. Bộ sưu tập, tặng tác phẩm, kết nối với các tác phẩm hoặc bộ tác phẩm khác, đặt số chương, lùi ngày đăng tác phẩm, chọn ngôn ngữ, hoặc thay phông nền.

 14. Ở phần Privacy (Quyền riêng tư), bạn có thể thay đổi sự công khai và tùy chọn cho bình luận của tác phẩm.
  • Chọn “Only show your work to registered users” (Chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập nhìn thấy tác phẩm của bạn): Tích vào ô này nếu bạn chỉ muốn cho phép người dùng đã đăng nhập nhìn thấy tác phẩm của bạn. (Tùy chọn này cũng sẽ không cho tác phẩm của bạn xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm như của Google.)
  • Chọn “Anonymous commenting disabled” (Chặn bình luận ẩn danh): Hãy sử dụng lựa chọn này nếu bạn chỉ muốn cho phép người dùng đã đăng nhập bình luận tác phẩm của bạn.
 15. tùy chọn công khai và bình luận.

 16. Ở phần Work Text (Văn bản của tác phẩm), bạn có thể nhập văn bản của tác phẩm.
  • Nếu như bạn sao chép văn bản từ trang khác, hãy sử dụng nút “Rich Text” (Định dạng RTF) ở góc trên bên phải trước khi nhập văn bản.
  • Nếu bạn muốn thêm hình ảnh, video hoặc âm thanh, vui lòng xem Let’s make some noise! (Thêm nội dung đa phương tiện trên AO3) để được hướng dẫn.
  • field for HTML or rich text content.

  • Ở cuối trang, bạn có thể xem trước tác phẩm của mình (và lưu lại bản nháp) hoặc đăng tải nó luôn mà không xem trước. Khi bạn đã đăng tác phẩm lên, bạn đã hoàn thành rồi đấy!
  • Các tùy chọn đăng tải