Thêm nhiều Tác phẩm vào một Bộ sưu tập

Nếu một kho tàng do Dự án Open Doors (Cửa Mở) nhập bao gồm tác phẩm bạn đã đăng trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu trữ Của Chúng Ta), bạn có thể bổ sung những tác phẩm đó vào bộ sưu tập của kho tàng.

Xin lưu ý, nếu tác phẩm của bạn đã nhập vào AO3 qua cơ chế nhập kho tàng tự động và bạn muốn biết cách đăng ký nhận lại chúng, hãy tham khảo Đăng ký nhận lại Tác phẩm sau quá trình Nhập Tự động của Cửa Mở.

Nếu bạn chỉ muốn thêm một tác phẩm vào bộ sưu tập, hãy tham khảo Làm thế nào để thêm tác phẩm vào bộ sưu tập?

Nếu bạn muốn thêm nhiều tác phẩm vào một bộ sưu tập, bạn có thể làm theo các bước sau:

    1. Sau khi đăng nhập, chọn “My Works” (Tác phẩm của Tôi) từ bảng chọn “Hi (Xin chào), [tên người dùng]!” ở đầu trang. Nếu bạn đang ở Dashboard (Trang chủ) của bạn, bạn cũng có thể chọn “Works” (Tác phẩm) từ bảng điều hướng bên cạnh (ở đầu trang nếu bạn sử dụng thiết bị di động).

Chọn “Edit Works” (Chỉnh sửa Tác phẩm) ở phía trên bên phải của trang trên máy tính (hoặc dưới tiêu đề “Tác phẩm của Tôi” trên thiết bị di động) để truy cập trang Edit Multiple Works (Chỉnh sửa nhiều Tác phẩm).

Trang Tác phẩm của Tôi với các lựa chọn Chỉnh sửa Tác phẩm, Tác phẩm trong Bộ sưu tập, và Tác phẩm. Lựa chọn Chỉnh sửa Tác phẩm được tô sáng.
Hình 1: Lựa chọn “Chỉnh sửa Tác phẩm” trên trang Tác phẩm của Tôi.

  • Đánh dấu vào các ô bên cạnh tất cả các tác phẩm bạn muốn thêm vào một bộ sưu tập nhất định. Xin lưu ý rằng tác phẩm của bạn sẽ được phân chia theo fandom.Các hộp đánh dấu các tác phẩm cần chỉnh sửa trên trang Chỉnh sửa nhiều Tác phẩm
    Hình 2: Chọn nhiều tác phẩm để chỉnh sửa
  • Sau khi đánh dấu các ô cạnh tất cả các tác phẩm bạn muốn thêm vào một bộ sưu tập, chọn “Edit” (Chỉnh sửa) ở phía trên bên phải của trang trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.
  • Nhấn vào Add To Collections (Thêm vào Bộ sưu tập). Bắt đầu điền tên bộ sưu tập, nó sẽ hiện lên trong trường điền tự động. Tên bộ sưu tập có khả năng cao sẽ giống hệt tên kho tàng mà tác phẩm của bạn được nhập, v.d. “Turkfanfiction”. Chọn bộ sưu tập bạn muốn thêm tác phẩm vào từ trường điền tự động. Đừng thay đổi gì khác trên trang này trừ khi bạn chắc chắn, vì điều này sẽ thay đổi thông tin trên tất cả các tác phẩm mà bạn đã đánh dấu. Nếu bạn không rõ tên bộ sưu tập, hãy tham khảo Danh sách Bộ sưu tập Đặc biệt để biết thêm thông tin hoặc liên hệ Open Doors.Từ 'yuletide' được đánh vào ô Thêm vào Bộ sưu tập và trường tự động đưa ra các lựa chọn như Yuletide Recs, Yuletide 2012, Yuletide 2010, v.v.
    Hình 3: Ví dụ về trường tự động Thêm vào Bộ sưu tập trên trang Chỉnh sửa nhiều Tác phẩm.
  • Sau khi chọn bộ sưu tập bạn muốn thêm tác phẩm, xuống cuối trang và chọn “Update All Works” (Cập Nhật Mọi Tác Phẩm) ở bên phải để lưu thay đổi của bạn.

 

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa nhiều tác phẩm cùng một lúc, tham khảo Làm thế nào để chỉnh sửa nhiều tác phẩm cùng một lúc?

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu nếu chưa nhận được câu trả lời ở đây?

Một số câu hỏi thường gặp về Open Doors đã được trả lời tại Câu Hỏi Thường Gặp về Open Doors. Bạn cũng có thể tham khảo Hướng dẫn về Open Doors. Bạn cũng có thể tìm câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về AO3 tại Câu Hỏi Thường Gặp về AO3 và một số thuật ngữ phổ biến đã được định nghĩa ở Danh mục Tra cứu. Những câu hỏi và câu trả lời về Điều khoản Dịch vụ của AO3 có thể tìm thấy ở Câu Hỏi Thường Gặp về Điều khoản Dịch vụ. Bạn cũng có thể đọc về Vấn Đề Đã Biết. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ Open Doors hoặc nộp đơn Hỗ trợ Kỹ thuật.